Endonezya Yatırım Forumu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 25.05.2021 tarihli ve 4923 sayılı yazıda, Endonezya Ankara Büyükelçiliği’nin bir e-postasına istinaden 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde Endonezya Yatırım Forumu’nun çevrimiçi olarak düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, söz konusu Forum kapsamında birinci gün Endonezya ekonomisi ve yatırım ortamı hakkında konuşmacılar tarafından bilgilendirme yapılacağı, ikinci gün ise yatırım projeleri üzerine ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahsi geçen etkinlik hakkında https://investinindonesia.uk/iif-2021/ internet sayfasında detaylı bilgi yer almaktadır. Bunun yanında, konu ile ilgili Endonezya Ankara Büyükelçiliği ile (Mr. Faisal Rachman, Birinci Sekreter, E-posta: faisal.rachman@kemlu.go.id) bağlantıya geçilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği