01/06/2021 tarihli ve 8878 sayılı “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri”

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01/06/2021 tarihli ve 8878 sayılı “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” hakkındaki emirleri ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

EK : HaziranAyNormallesmeTedbirleriPDF8878