Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Açık Teklif Usulü İle Satış ve Kira, Pazarlık Usulü İle Taşınır Satış ve İtifak Hakkı İhale İlanı

İHALE İLANI