Fasta Boya İle İlgili Bazı Standartların Zorunlu Hale Gelmesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda,

Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Fas Standartlar Enstitüsü (İMANOR) tarafından boya eşyasının kurşun içeriği ve bütün ağır metallerin varlığı veya yokluğu ile mevcut metallerin miktarlarının belirtilmesine dair uygulamaların yürürlüğe konduğu belirtilmiştir.

Yazıda devamla, İMANOR ile konu hakkında iletişime geçildiği ve ilgili kurumdan alınan bilgiye göre, bahsi geçen standartların dokümanlarına belirli bir ücret ödeyerek enstitünün web sitesinden (https://www.imanor.gov.ma/) ulaşılabileceğine dair bilgi alındığı ifade edilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği