MERSİS-Genel Kurul Modülü

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Bakanlığımızca anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin elektronik ortamda alınmasına, görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik ortamda saklanmasına imkân tanıyan ve işleyişi MERSİS üzerinden gerçekleştirilen “Genel Kurul Modülü” oluşturularak 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştır.

Öte yandan, Bakanlık temsilcisi başvurularının fiziki olarak alınmasının yanı sıra elektronik ortamda da alınmasına imkan tanınmış olmakla birlikte, uygulamanın çok kısa bir süre içinde yerleşmesini müteakip tamamıyla elektronik ortama geçilmesi planlanmaktadır. Bu itibarla, anonim şirket genel kurulları için Bakanlık Temsilcisi taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması konusunda Odanıza kayıtlı şirketlere bilgilendirme yapılması istenmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği