Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin, Merkez Doğalar Köyü Kanalizasyon, İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı ve Foseptik Onarım İşi İhale İlanı

İHALE METNİ