Mersin ve Bandırma Şube Müdürlüğü Pirinç Satış Yazısı

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Mersin Şube Müdürlüğü ve Bandırma Şube Müdürlüğü Stoklarında bulunan Ekli listede (Ek-1) yeralan pirinçler (Ek-2) listede yer alan fiyatlarla 29-30 Haziran 2021 tarihlerinde para yatırmak ve 16 Termmuz 2021 tarihine kadar teslimat yapılmak kaydıyla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabilinde satılacaktır.

Hinterlandınızdaki bu işlerle iştigal eden kişi ve kuruluşlara duyurulması hususunda; Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

HALKBANK MERSİN MERKEZ 13000002 TR97 0001 2009 5910 0013 0000 02

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK-1

EK-2