Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde, Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden yazıda,

İlan veya duyuru tarihi 08/06/2021 ile bu tarihten sonra olan ve elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde geçici teminat mektubu olarak yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığının yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı