İzinli Gönderici Mevzuat Taslakları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda; ihracat işlemlerinin belirli bir standart çerçevesinde hızla yürütülmesi açısından büyük önem taşıyan izinli gönderici sisteminin, gelinen nokta itibarıyla başarıyla uygulanmakta olduğu ve kapsamının genişletilmesinin gerek gümrük idaresi gerekse de ticaret erbabı için büyük önem taşıdığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla Gümrük idarelerinin ihracat yüklerini en hızlı şekilde hedef pazarlara sevk edebilmek adına gösterdiği gayretin, idarenin gümrüklü saha dışında da işlem yapmasını bir zorunluluk olarak ortaya çıkarabildiği ve bu zorunluluğun, düzensiz olarak tabir edilebilecek uygulamalara sebebiyet verebildiği vurgulanmıştır.

Söz konusu durumun tekdüze hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışma içeriği aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: izinli-gonderici-mevzuat-taslaklari