Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İhale Duyuruları Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığından Odamıza gönderilen yazıda;

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelere ilişkin olarak periyodik yapılan komisyon toplantıları neticesinde; her türlü makine, teçhizat, mamul, kırtasiye, sarf, tüketim malzemeleri ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yapılacak her türlü satın alma işlemi ebap.dpu.edu.tr (https://ebap.dpu.edu.tr/?act=guest&act2=duyurular&Genel=0) adresi üzerinden satın alma başlığı altında ilan  dilmektedir.

Söz konusu satın alma duyurularından üyelerinizin haberdar edilebilmesi için üniversitemiz tarafından uygulanan yöntemin tüm üyelerinize duyurulması ve ilgili firmaların sistemimizi düzenli olarak kontrol etmeleri için gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği