31 Nolu Kilit Taşı Alımı veDöşeme İşi İhale İlanı

26 Köye Toplam 27.750 m² Kilit Taşı Alımı ve Döşemesi İşine ilişkin ihale ilanı ekte gönderilmiştir.

Ek: 2 Sayfa İhale İlanı