Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararı

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda;

Valiliğimizin 30/07/2021 tarihli ve 2021/2 sayılı “Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararı” ve komisyon karalarının ilgili maddelerine ilişkin açıklama metni ilişikte gönderilmiştir.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: Karar ve Açıklama Metni (4 Sayfa)