Mal Alımı İhalelerinde yerli ürün kullanımı hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Kamu İhale Kurumu’ndan TOBB’a iletilen yazıda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kamu kaynakların verimli kullanılmasının temel ilkeler olduğu, bu temel ilkeler doğrultusunda mal alımı ihalelerinde ülkemizde üretilen yerli ürünlerin teklif edilmesine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunların azaltılması için paydaşların konuya ilişkin görüş ve somut önerilerinin belirlenmesi noktasında bir çalışma başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede mal alımı ihalelerinde teknik şartnamelerin hazırlanmasına yönelik düzenlemelerin aktarıldığı bilgi notu, soru ve cevap bildirim formu ile paydaşların ürünler temelinde görüş ve önerilerini bildirmede kullanacağı form örneği ekte gönderilmektedir.

Bu kapsamda konuya yönelik cevaplar ile görüş ve önerilerinizin 20 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (kaan@kutso.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER

  1. KİK EK.1-Yerli Malına İlişkin Bilgi Notu (3) (2 sayfa)
  2. KİK EK.2-Çözüm Önerilerine İlişkin Form (3) (1 sayfa)
  3. KİK EK-3 Soru ve Cevap Bildirimine İlişkin Form (4) (1 sayfa)