Uzak Pazarlara Yönelik İhracatımızın Artırılması Anketi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

a) 09.08.2021 tarihli ve 7193 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.08.2021 tarihli elektronik posta.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, dış ticaret açığımızın fazla olduğu uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ticaret Bakanlığı tarafından 11, 12 ve 13 Ağustos 2021 tarihlerinde ilgili sektörler özelinde çevrimiçi toplantılar yapılacağı açıklanmış ve katılımcı bilgisi talep edilmişti.

Bu defa, ilgi (b)’de kayıtlı elektronik postada tekstil ve konfeksiyon sektörü ile ilgili 11 Ağustos 2021 tarihindeki toplantıda gündeme gelen görüşlerin detaylandırabilmesini teminen, bir örneği ekte yer alan anket formunun, ilgili sektörde faaliyet gösteren Odanız üyeleri tarafından doldurulması talep edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu anketin başta toplantıya katılım sağlayan Odamız temsilcileri olmak üzere anılan sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz tarafından doldurularak, (kaan@kusto.org.tr) 18 Ağustos 2021 tarihine kadar gönderilmesini rica ederiz

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Ticaret Odası

Genel Sekreterliği

EK:Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Anketi (3 sayfa)