TOBB Uyum Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ülkemizde yargılama süreçlerinin uzaması tüm taraflar açısından maddi ve manevi yükler oluşturmakta, bu durum bilhassa özel sektörü olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple, işçi-işveren uyuşmazlıkları yanında ticari uyuşmazlıklar ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu olması ve yüzde 70 oranında anlaşma ile sonuçlanması iş dünyası açısından önemli bir kazanç olmuştur.

Arabuluculuk; uyuşmazlık yaşayanların, tarafsız profesyonel bir arabulucu yardımı ile sorunlarının çözümlenmesi için birlikte müzakere ettikleri ve çözüm önerileri geliştirdikleri alternatif çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk özellikle ticari uyuşmazlıklarda, iş hukuku uyuşmazlıklarında ve tüketici uyuşmazlıklarında yaygın şekilde başvurulan bir yöntemdir. Zira, arabuluculuk yargı yoluna göre daha hızlı ve ekonomik olması yanında tarafların iradelerine uygun bir süreç öngörmektedir. Öte yandan, arabulucu nezdinde çözüm bulunamaması halinde yargı yolunun açık olması, süreç sonunda yapılan anlaşmanın ilam niteliğinde olması ve gizlilik ilkesine özellikle önem verilmesi nedenleri ile bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi her geçen gün daha da yaygınlaşmaktır.

Diğer taraftan, bir uyuşmazlığın mahkemeler yerine, uyuşmazlık konusunda uzman kişilerce çözüme kavuşturulması usulü olan tahkim, ülkemiz ve tüm dünyada kabul edilen önemli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden bir tanesidir. TOBB bünyesinde 1991 yılında kurulmuş, özerk bir yapıya sahip kurumsal bir tahkim merkezi olan TOBB Tahkim Merkezi, ülkemizde kurulmuş en tecrübeli tahkim merkezi özelliğini taşımaktadır. Uyuşmazlıkların, alanında uzman kişiler tarafından bir yıl içinde çözümlenmesi ve yargılama masraflarının mahkemeler ile diğer kurumsal tahkim merkezlerin kıyasen çok daha ucuz olması, TOBB Tahkim Merkezi’nin başlıca avantajları arasında yer almaktadır.

Son yıllarda arabuluculukta çözümlenemeyen uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden tahkim ile çözümlenmesi tekniği olan MED-ARB’da kurumsal hale gelmiştir. MED-ARB, uyuşmazlık içerisinde olan tarafların ortak rızaları ile uyuşmazlıklarının arabuluculuk yöntemi ile çözülmesini denemeleri, fakat arabuluculuk süreci sonunda çözümlenmesi mümkün görünmüyorsa uyuşmazlıkların nihai karara ulaştırılması için mahkeme yerine tahkim yargılamasını seçmeleri demektir.

Bu konularda hizmet vermek ve iş dünyamızın uyuşmazlıklarının ekonomik, gizli, hızlı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla Birliğimiz girişimiyle TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 11.03.2021’de açılmış ve resmi faaliyetlerine başlamıştır.

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi;

a) Arabuluculuk Hizmeti
b) Çevrimiçi (Online) Arabuluculuk Hizmeti
c) TOBB Tahkim iş birliği ile Tahkim ve Hizmeti
d) MED-ARB Hizmeti
e) Müzakere Hizmeti
f) Uyuşmazlık Analizleri Hizmetleri
g) Eğitim & Sertifika Hizmetleri olmak üzere 7 alanda faaliyet göstermektedir.

TOBBUYUM olarak ticari uyuşmazlıklarda 30 Odamızın bünyesinde kurulan Arabuluculuk ve Tahkim Merkezleri ile üyelerimize alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sunma konusunda iş birliği yapmaktayız. Ticari uyuşmazlıkların mahkeme öncesi çözümlenmesi konusunda üyelerine hizmet vermek isteyen Oda ve Borsalarımız, TOBBUYUM ile iletişime geçip bünyelerinde Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kurmak için bilgi alabilirler.
Bu kapsamda, arabuluculuğun ve tahkimin yaygınlaştırılması ile TOBBUYUM faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla broşür ve afişler hazırlamış, TOBBUYUM tarafından Oda-Borsanıza gönderilmiştir. Bu broşür ve afışlerin Oda-Borsanız içerisinde dağıtılmasını, görünür yerlere asılmasını, web sitesinde yayınlanmasını ve sosyal medyada paylaşılmasını diliyorum.

Ayrıca TOBB UYUM faaliyetlerinin üyelerinize doğrudan anlatılması ve bu konuda varsa sorularının cevaplanması amacıyla TOBBUYUM yetkililerini, üyelerinize yönelik toplantılar ile Meclis ve Müşterek Meslek Komitesi ve tüm üyelerimizi toplantıları davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

İletişim:

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi A.Ş.

Genel Müdür: Onur Yüksel

Tel: 0(312) 969 8986

E-posta: onur.yuksel@tobbuyum.com.tr