Anlaşmalı Matbaalar İlanı

Sayın Üyemiz

Kütahya Defterdarlık Gelir Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılması Zorunlu Bulunan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Defterdarlığımızla anlaşmalı bulunan matbaalara ilişkin liste güncellenerek ekde yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : Matbaalar Listesi