KUTSO ÜYELERİNİN BİRİKMİŞ AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na (KUTSO) kayıtlı üyelerin, birikmiş aidat borçlarının yapılandırılması fırsatı doğmuştur.

SON TARİH 31 EKİM

2020 yılı ve öncesi dönemlere ait birikmiş aidat borcu bulunan KUTSO Üyeleri, yapılandırma fırsatından 31 Ekim 2021 tarihine kadar yararlanabilecekler.

BİRİKMİŞ AİDAT BORCU YAPILANDIRMASINDAN

KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR?

2020 yılı ve öncesi dönemlere ait Yıllık ve Munzam Aidat borçları olan üyeler bu fırsattan yararlanabilecektir. Bir önceki yapılandırma kanunundan faydalanan, ancak bir taksitini ödemedikleri için yapılandırması iptal edilen üyeler de bu yapılandırmadan yararlanabilecektir.

2021 yılı Yıllık ve Munzam aidatları yapılandırma kapsamında olmayıp, ödeme dönemleri Haziran ve Ekim aylarıdır. 2021 yılı aidat borçlarının Haziran ve Ekim aylarında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı yasaya göre gecikme zammı uygulanarak tahsil edilmesi yasa gereği zorunluluktur.

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat borçları olan üyeler için son müracaat tarihi 31 Ekim 2021’dir.

Birikmiş aidat ödemesi bulunan ve yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen KUTSO Üyelerinin,

  1. a)  Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi (peşin / taksitli) doldurarak KUTSO’ya müracaat etmeleri, b)  https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkinden, müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yapılandırma süreci ne şekilde işlemektedir?

Borç yapılandırması, biriken tüm borç üzerinden mi gerçekleştiriliyor? “Örnek vermek gerekirse; KUTSO üyesi bir işletmenin, 2019-2020 yıllarına ait, toplam 3.000 TL. borcu olduğunu ve bu borcun 1.500 TL’sinin ana aidat borcu, diğer 1.500 TL’sinin ise tahakkuk eden gecikme faizi olduğunu varsayalım. Yapılandırma uygulanırken, Kanun gereği, tüm gecikme zamları ve faizleri silinmektedir, yani bu örnekte firmanın ödemesi gereken borç miktarı, % 50 oranında azalıp, 1.500 TL’ye düşmektedir. Üye firma, bu borç tutarını, kendi tercihi doğrultusunda, ister peşin, ister 6 taksit şeklinde ödeme hakkına sahiptir.

Taksitlendirme yapılırken ise herhangi bir vade farkı söz konusu değildir. Bahsedilen örnekte, 6 taksit yapıldığını ele alırsak, üye firma aylık 250 lira ödeyerek, birikmiş aidat borcunu, 6 ay içerisinde ödeyerek tamamlamış olacaktır. Yapılandırmaya dâhil olan üye firmaların, peşin ödeme seçeneğini talep etmesi halinde, 30 Kasım 2021 tarihine kadar, taksitli ödeme seçeneğini talep etmesi halinde ise birinci ve ikinci taksitlerini, 30 Kasım 2021 tarihine kadar, kalanını ise aylık taksitler hâlinde ödeyebileceklerdir.”

 

YAPILANDIRMA/TAKSİTLENDİRME NEDEN İPTAL OLUR?

Yapılandırmaya müracaat eden üyelerin, taksitlendirme yaptığı borcunun, bir taksitini zamanında ödememiş olması, yapılandırmanın iptali/bozulmasına sebep olur.

 

YAPILANDIRMA/TAKSİTLENDİRME BOZULURSA NE OLUR?

Planlanan taksitlerden herhangi birinin, Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Kanun gereği yapılandırma iptal edilerek, ödenmeyen kısma, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, günlük gecikme zammı tahakkuk etmeye devam edilir. Yani, örnekteki hesaplamaya göre, yapılandırmanın bozulması halinde; 1.500 TL tutarındaki anaparanın üzerine, 1.500 TL olan gecikme faizi tekrardan eklenecek ve toplam borç yeniden 3.000 TL tutarına geri dönecektir.

Bu tutar üzerine günlük gecikme faizleri de işlemeye başlayacağından dolayı, borç günden güne artmaya devam edecektir.

 

Üyelerin, yapılandırma/taksitlendirme fırsatından yararlanabilmeleri için, 31 Ekim 2021 tarihine kadar, KUTSO’ya başvuru yapmaları gerekmekte olduğunu, kamuoyu aracılığıyla, önemle duyururuz

 

Haber: KUTSO Basın