Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler

Sayın Üyemiz,

T.C. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığında intikal eden yazıda,

17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca, örgün eğitim veren önlisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alması kaydıyla, işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılabilecek programların belirlendiği, belirlenen program listesinde yer almayıp müfredatında 3+1 ve 7+1 eğitim sistemi uygulanan programların da işletmede mesleki eğitim yaptırılabilecek programlar kapsamında sayılmasının, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği  ve uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği