Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü İç Anadolu Eskişehir Başmüdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda

2021 Kasım ayında un sektörüne yönelik olarak satışa açılan 416 bin ton buğday stokuna 100 bin tondaha ekmeklik buğday stoku eklenerek Kasım ayı için un sektörüne yönelik satışa açılan ekmeklik buğday stoku 516 bin tona yükseltilmiştir.

Un fabrikalarının vereceği un taahhüt fiyatları ve buna bağlı olarak yapılacak tahsis miktarları satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kasım ayı un taahhüt fiyatlarına göre;
185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 60’ına kadar,
186-190 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 50’sinekadar,
191-195 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 40’ına kadar,
196-200 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 20’sine kadar tahsis yapılacaktır.
200 TL’nin üzerinde fiyat verenlere tahsis yapılmayacaktır.

TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden PEŞİN un taahhüt fiyatı vermeyen ve Kasım ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval’ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır. Firmalar satışa sundukları ekmeklik buğday unlarının tamamını azami olarak taahhüt ettikleri fiyatlardan satacaklardır.

Arpa, buğday ve mısır satışlarımız için başvuru süresi uzatılarak 18.11.2021(dahil) tarihi olarak yeniden belirlenmiştir. Firmalar bu tarihe kadar yeni taahhüt girebilecek veya daha önce Kasım ayı için girdikleri taahhütlerini revize edebileceklerdir.

Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa teslimatlarında; besici-yetiştiricilerin 3. şahıslara ürünü teslim alması yönüyle verdiği vekaletname kabul edilmeyecek olup ürün teslimatı besici-yetiştiricinin kendisine ya da vekalet verdiği 1. ve 2. derece yakınlarına (çocuk, anne, baba, torun, kardeş, dede ve nine) yapılacaktır. Ayrıca ürün satışlarımızda tahsisat yapılan şahısların dışında, 1. ve 2. Derece yakınlarının bu şahısların adına yaptığı para transferleri de kabul edilecektir.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili olarak Borsanız/Odanız/Birliğiniz üyelerine faaliyet gösteren ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli duyurunun yapılmasını arz/rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği