İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK:MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETİ (1 sayfa)