Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisinden Eskişehir Şube Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

2021 yılı Aralık ayına ait “Peşin Hububat ve Bakliyat Satışları (Genel ve Sözleşme Bazında)” konulu satış duyurusu ve ekleri ilgi yazımız ekinde gönderilmişti.

Kurumumuzca yazımız ekinde gönderilen (Ek-1/C) ELÜS ekmeklik buğday stok listesi güncellenmiş olup yazımız ekinde gönderilen yeni stok listesi dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK-1 (9)