Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar sunumunda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) toplantı salonunda bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, tüm katılımcılara teşekkür ederek, KUTSO’nun üyelerin sektörel sorun ve çözüm önerilerine yönelik olarak paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarına önem verildiğini vurguladı.

Toplantıya, Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, TMO Kütahya Ajans Amiri Zeki Çelik, Kütahya Fırıncılar Odası Başkanı Murat Duran, gıda, zahire, fırıncılık sektörlerinde faaliyet gösteren üye işletmelerin yetkili ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TMO tarafından yürütülen un regülasyon çalışmasına ilişkin detaylı bilgiler paylaşılarak, 185-200 TL./çuval aralığında fiyat taahhütnamesi veren un fabrikalarına protein oranına göre 2.640-2.675 TL./ton fiyattan ekmeklik buğday satışı yapıldığı, satılan buğdayların ekmeklik un üretimi için yeterli kalitede olduğu, fiyat taahhüdünde bulunan un fabrikalarının sadece TMO’den aldığı buğdaya karşılık gelen ekmeklik unları değil, satış yapacakları tüm ekmeklik unları, taahhüt ettikleri fiyattan satmak zorunda olduğu belirtildi.

Bilgilendirme sunumlarının ardından, katılımcı üyelerle sektörel istişare yapılarak, soruları cevaplandırıldı.

Haber: KUTSO Basın