COĞRAFİ VERİ İZİN VE LİSANS SİSTEMLERİNE BAŞVURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza Odamıza gelen Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yazısında, coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olduğu paylaşılmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye cbs.csb.gov.tr adresindeki “Coğrafi Veri İzin-Coğrafi Veri Lisans” başlığından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili şirketlerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan 32 adet coğrafi veri temasındaki coğrafi verilerden hangileri ile iştigal edildiğinin Bakanlığa bildirilmesi ve en kısa sürede “vize.csg.gov.tr” uygulaması üzerinden izin/lisans başvurusu süreçlerinin başlatılması gerektiğini, rutin ya da ihbar üzerine yapılacak denetimlerde mevzuata aykırı iş yapıldığının belirlenmesi durumunda izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezasının uygulanacağını bildiren ekli yazı hakkında bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği