Kimya Sektörü Avrupa yeşil Mutabakatı Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” konulu genelgede, “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis edildiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Avrupa Yeşil Mutabakatına ilişkin “Kimya Sektörü Yol Haritası” hazırlık çalışmalarına başlanmış olduğu ve ülkemiz kimyasal madde üreticilerinin küresel rekabetinin korunması, tesislerin modernizasyon ihtiyaçları, kimya sektörü ürün haritasının oluşturulması ve sektör taleplerinin belirlenmesi amacıyla bir soru seti oluşturulduğu belirtilmiştir. Bakanlık tarafından soru setindeki bilgilerin hiçbir kurum, kuruluş ve tüzel/gerçek kişiyle paylaşılmayacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda  aşağıdaki ekten ulaşabileceğiniz bahse konu soru setinin doldurularak 24/12/2021 tarihi saat 16.00’ya kadar orhangungor@kutso.org.tr e-posta adresine iletilmesini bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Ek-1 Soru Seti

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği