Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Kağıt Baskısının Kaldırılması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gelen yazıda,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin yayımlanmasına ilişkin esasları tespit, yayın işlerini sevk ve idare etmek ve Ticaret Bakanlığı ile Birliğimiz arasındaki müşterek çalışmaları koordine etmek üzere teşkil edilen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesi Aralık ayı toplantısını 21.12.2021 tarihinde yapmıştır.

Komite gündeminin üçüncü maddesi görüşmelerinde,

“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi dijitalleşme süreci planlaması içerisinde MERSİS entegrasyonu ile ilan yayın hızının arttırılması ve yayın modelinin değiştirilerek peyderpey yayın modeline geçilmesi sonrasındaki uygulamaların sorunsuz ve başarıyla yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Anılan planlamalar kapsamındaki gelinen nokta itibarıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin kâğıt baskı süreçlerinin gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, bir yıllık tirajın (baskı adedinin) 3 milyon forma (8 er sayfalık gazete fasikülü) adetini aştığı, kullanılan kağıdın ise yaklaşık 100 ton olduğu tespit edilmiştir. Bu suretle kâğıt baskının 2022 yılında müteşebbislere maliyetinin ise yaklaşık 18,4 Milyon TL olacağı hesaplanmıştır.

Dijital dönüşüm sürecinin sunduğu imkânların ve devreye alınan uygulamaların başarılı bir şekilde sürdürülmesi çerçevesinde, ayrıca Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüm süreci ile kaynak verimliliğine katkı sağlamak amacıyla 01.01.2022 tarihinden itibaren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin sadece internet ortamında yayımlanmasına, bu suretle kâğıt baskısının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

ifadelerine yer verilmiştir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde devam eden dijital dönüşüm projemiz çerçevesinde daha önce ilan yayın süresi 2 günden 2 saate indirilmişti. Komite’nin yeni kararı ile yıllık 100 ton kâğıt ile önemli miktarda naylon poşeti, kargo paketi, yakıt, enerji, kırtasiye, arşivleme maliyetinden tasarruf edilecek ve insan emeğinin verimli kullanılması sağlanacaktır. Bu verim artışı ile yaklaşık 18,4 milyon TL müteşebbisimizin cebinde kalacaktır.

Malumları olduğu üzere, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan tüm ilanlar eşanlı olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresinden erişilebilmektedir. Ayrıca, yeni geliştirilen Kamu Web Servis uygulaması ile Gazeteler en hızlı şekilde ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılacaktır. İlaveten, onaylı suret talepleri karşılanmaya devam edilecektir.

Müteşebbislerin maliyetlerinin azaltılması ve desteklenmesi amacıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak şirket kuruluş ilanlarına 2014 yılından buyana ücret artışı yapılmamıştır. 2022 yılı için %21,31 olan enflasyon oranına karşın, ilan yayın ücretlerinde herhangi ücret artışı planlanmamaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin kâğıt baskısının kaldırılarak tamamen dijital ortamında yayımlanması kararının Ülkemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diler konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği