Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gelen yazıda,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.12.2021 tarihli ve 70319176 sayılı ilgi yazıile, Mısır Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Mısır Dışişleri Bakanlığınca Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin talimatların bulunduğu bir notanın, Kahire Büyükelçiliğimize gönderildiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota