Türkiye-Malta II. Dönem JETCO Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye-Malta II. Dönem Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komitesi (JETCO) Toplantısı’nın 25 Şubat 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenmesi planlandığı belirtilerek, söz konusu toplantının hazırlıkları kapsamında Birliğimizin görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Malta ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek
sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 03 Şubat 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamız (Eposta: kaan@kutso.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği