Seminer, İhracat ve dahili işleme rejmi

Sayın Üyemiz

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Ekonomik yöndeki son gelişmeler Ülkemizin dış ticarette rekabet gücünü ve ihracat fırsatlarını önemli derecede artırmış olup, imalat sanayi ve ticaret erbabının bu fırsatları iyi değerlendirebilmesi,
ihracat kabiliyet ve becerilerinin geliştirilmesine de bağlı bulunmaktadır.

Ortaya çıkan bu tabloda ve son yapılan Kütahya İli SANTEK Kurulunda alınan karar doğrultusunda Valilik Makamından alınan ilgi olur Ek-2 ile, İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Kütahya Gümrük Müdürlüğümüzün eğitimci desteği ve İlimizde hizmet veren 4 Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve 6 OSB Yönetim Kurulu Başkanlıklarının işbirliği ile İlimiz sanayi sektörü temsilcilerine ve sanayi sektörüne hizmet götüren kamu kurumu temsilcilerine yönelik yüz yüze “İHRACAT VE DAHİLİ İŞLEME REJMİ” konulu seminer Kütahya OSB Konferans Salonunda 09 Şubat 2022 tarihinde Çarşamba günü düzenlenecek olup, seminer Programı ekteki biçimde gerçekleştirilecektir.

Bu sebeple söz konusu seminerden beklenen faydayı sağlamak üzere üstlenilen misyon ve izyonunuza da uygun olarak Odanız üyeleri / OSB katılımcılarınız ile irtibata geçerek söz konusu seminere azami derecede katılımın sağlanması, kamu kurumlarımızdan hedef kitle ile etkileşim ve iletişim içinde olan dış ticareti teşvik yönünde etkisi olabilecek personelinizin de bu seminere katılımının sağlanması, potansiyel seminer katılımcılarının Ek-3 listeye işlenerek 07 Şubat 2022 tarihine kadar stmkutahyail@sanayi.gov.tr adresine e-mail yolu ile bildirililmesi rica olunur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

İhracatveDahiliİşlemeRejmi-ProgramAkışı.docx

İhracat ve Dahili İşleme Rejmi-Program Akışı

Valilik Oluru Katılımcı listesi