Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklik 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5315 sayılı kararla yürürlüğe
girmiş olup bu yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellenmiştir.

KOBİ’lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte; Yönetmeliğin “mikro işletme” tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, “Küçük işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, “Orta büyüklükte işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği