T.C.Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, taşınmaz satış ihalesi

İHALE İLANI