Basit Konaklama Tesislerinin Belgelendirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda; 28/07/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7334 sayılı Kanunla değişik 5. ve geçici 11. maddesinde: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idareden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ylı içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.
Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.” hükmünün amir olduğu belirtilmiş, Belediye tarafından 28/07/2021 tarihinden önce ruhsat verilmiş konaklama tesislerinin 28/07/2022 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurarak Basit Konaklama Tesisi Turizm İşletmesi belgesi alması, 28/07/2021 tarihinden sonra ruhsat verilmiş konaklama tesislilerinin ise bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına (e-devlet üzerinden) başvuru yaparak Turizm İşletmesi Belgesi alması zorunluluğu getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla; başvuru yapmayan firmalara ek süre verilmeyeceği ifade edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla;
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği