E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Eskişehir Başmüdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.04.2022 tarihli ve 74015601 sayılı ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, daha önce BİLGE sistemi üzerinden erişim sağlanabileceği duyurulan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna entegrasyonunun tamamlandığı bilgisi iletilerek, ilgili sistemlerin erişim adresleri bildirilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı