Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 05.04.2022 tarihli, 5053524 sayılı ve “Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Süreleri” konulu Birliğimize intikal eden ilgi yazıda; 21.11.2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğu görüş yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısı (3 sayfa)