Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruları

Sayın Üyemiz,

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 16.06.2022 tarihli ve E-56060262-500-3767207 sayılı iigi yazıda; “Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Bu doğrultuda başlatılan Verimlilik Proje Ödülleri 2022 yılı yarışma sürecinin, başta işletmeler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması büyük önem taşımaktadır.” denmektedir.

Bu kapsamda, yarışmaya ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılması ve ilimize yönelik olarak 27.06.2022 tarihinde saat 09:30-10:30’da gerçekleştirilecek çevrimiçi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı ile ilgili gerekli duyuruların yapılması amacıyla duyurularda kullanılmak üzere hazırlanan Verimlilik Proje Ödülleri Afişi (Ek-1), Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ile  toplantı bağlantı adresi (Ek-2)’de sunulmuştur. Biriminizin yönetici ve personeli ile görev alanınızdaki ilgili paydaşlara duyurulması talep edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

2022 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi