Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma Kursu

Sayın Üyemiz,

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06/06/2022 tarihli ve E-73911930-774.99 51216596 sayılı yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planında yer alan “Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere özel eğitim ile ilgili kurum ve kuruluş personellerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir” hedefi ve 20. Millî Eğitim Şurasında alınan
“Özel eğitimin önemine ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişim hakkına ilişkin toplumsal farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve ayrımcılık yasağı ihlallerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır” kararı doğrultusunda, Bakanlığımızca hazırlanan “Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma Kursu” programına ilişkin ilgi yazı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmiş olup, bu çerçevede hazırlanan 20 saatlik kurs programı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel başta olmak üzere 18 yaşını doldurmuş tüm bireylerin özel eğitim alanına ilişkin temel bilgi sahibi olmaları, yetersizliği olan bireylere yönelik farkındalık kazanmaları ve bu yolla yetersizliği olan bireylere sunulacak tüm hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiş olup, adı geçen Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma Kursu müracaatları Halk Eğitimi Merkezlerine yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

İlgi Yazı

Kurs Programı (11 Sayfa)