Verimlilik Proje Ödülleri ve Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Sayın Üyemiz,

Zafer Kalkınma Ajansından, Odamıza gönderilen yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

2022 yılı ödül başvuru süreci devam etmekte olup işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabilmektedir. Bu kapsamda, ödüle başvurmak için
http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme/Kamu Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, KOSGEB tarafından kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen
usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere
aktarılmasını sağlamak amacıyla “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı” kapsamında çağrıya çıkılmıştır. Çağrı kapsamında işletmelerin 22 Temmuz 2022 tarihine kadar https://www.kosgeb.gov.tr/ adresi
üzerinden ön başvuru yapmaları beklenmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği