KUTSO ÜYESİ LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERE MERSİS KOLAYLIĞI

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) yapılan düzenleme ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) üyelerinin de yararlanabileceği, Genel Kurul kararlarının elektronik ortamda alınabilmesine ilişkin uygulama başladı.

“Kütahya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:”

Limited Şirketlerde Genel Kurul toplantı kararlarının, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının, “MERSİS” üzerinden elektronik ortamda alınabilmesi uygulaması hizmete açıldı. MERSİS dijital ortam uygulamasında, “Yardım” seçeneğinde yayınlanan videolar bölümünde kılavuz bilgilere erişim imkânı sağlandı.

“Genel Kurul Kararı Modülü”
Limited şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 617/4.maddesi çerçevesinde, MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile genel kurul kararı alınmasına imkân sağlayan “Genel Kurul Kararı Modülü” uygulamaya alındı.
Bu modülle birlikte, ortakların tamamı gerçek kişi olan ve e-imzası bulunan limited şirketlerde, ortaklardan herhangi biri MERSİS üzerinden hazırlayacağı karar taslağını e-imza ile imzalayıp, diğer ortakların görüşüne sunabilmekte, diğer ortaklar da sisteme giriş yaparak yine e-imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabilmekte ve genel kurul kararı alınabilmektedir.

“Yönetim Kurulu Kararı Modülü”

Anonim şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4.maddesi çerçevesinde, MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile yönetim kurulu kararı alınmasına imkân sağlayan “Yönetim Kurulu Kararı Modülü” uygulamaya alındı.

Bu modülle birlikte, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, MERSİS üzerinden hazırlayacağı karar taslağını, e-imza ile imzalayarak, diğer üyelerin görüşüne sunabilmesi, diğer üyelerin de sisteme giriş yaparak, yine e-imza ile karar üzerindeki görüşlerini somutlaştırabilmesi ve yönetim kurulu kararı alınabilmesi imkânı sağlandı.

Limited ve anonim şirketlere, elektronik ortamda hızla işlem yapma kolaylığı sağlayan yeni uygulamayı kamuoyu aracılığıyla paylaşırız.

Haber: KUTSO Basın