Akıllı Şehir Pazarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu yazıda; 2022-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında, Akıllı Şehir Pazarının oluşturulmasını, sürdürülebilirliğinin ve işlerliğinin sağlanmasını amaçlayan “Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacaktır” eyleminin yer aldığı bildirilmektedir.

Bu eylem kapsamında yapılacak çalışmalar için dijital bir platform oluşturulması ve bu platformda ekosistem üyesi firmalara ilişkin bilgilerin yayınlanmasının planlandığı ilgili yazıda yer almakta olup, https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-pazari-kayit/ adresindeki kayıt formunun firmalar tarafından doldurulması talep edilmektedir.

Ayrıca, akıllı şehir alanında faaliyet gösteren firmalara ait akıllı şehir çözümlerinin akıllı şehirlere yönelik faaliyet, ürün, proje vb. bilgilerinin https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/AS-Pazari.rar adresinde yer alan video ve sunum giriş materyalleri kullanılarak Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.
Bakanlığın söz konusu yazısı ekte yer almaktadır.

Ek-1: [7309] _ 19.07.2022 _ Akilli Sehir Pazari

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği