Yönetmelik Taslakları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu yazıda; ülkemizde elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hukuki ve teknik düzenlemelerin 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlendiği ifade edilmektedir.

Ülkemiz mevzuatının güncel Avrupa Birliği mevzuatına uyumu çerçevesinde “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” ve “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın görüşe açıldığı ilgili yazıda belirtilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik Taslakları ve Genel Gerekçe ekte yer almakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş Bildirme Formu”a işlenmek suretiyle, en geç 26.07.2022 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize gönderilmek üzere odamıza (orhangungor@kutso.org.tr ) gönderilmesi hususunu değerlendirmenize sunarız.

Ek-1:  Yonetmelik Taslaklari Görüş Talebi

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği