İhale İlanı

Sayın Üyemiz,

Milli Emlak Müdürlüğünden , Odamıza gönderilen yazıda;

İlimiz dahilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ve kira ihalelerinin 24/08/2022 –
26/08/2022 tarihlerinde yapılacağına ilişkin ilan metni ekte yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK-1