Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Turkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerin faaliyet alanını düzenleyen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilenen TİO Yönetmeliği ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahipleri başta olmak üzere ulaştırma sektörüne çeşitli kolaylıklar sağlandığı,

Yayımlanan Yönetmelikle;

  • Halihazırda TİO yetki belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin belge sürelerinin 10 yıl uzatıldığı,
  • Daha önce TİO Yetki belgesi almış ancak yenilenmemiş belgeler için %50 ücret ile belge yenileme imkanı getirildiği,
  • TİO Yetki Belgesi almış ancak yenilenememiş belgeler için %50 ücret ile belge yenileme imkanı getirildiği,
  • TİO Yetki Belgesi almak istenenlerde aranan en az 300.000 TL. sermayeye sahip olunması şartı en az 150.000 TL. sermayeye sahip olma olarak değiştirildiği,
  • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre karayolu modunda faaliyet gösteren yetki belgesi sahiplerine indirimli TİO yetki belgesi imkanı getirildiği,
  • Belirtilen indirimlerin 14 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir.-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerden TİO Belgesi almak isteyenlere uygulanacak indirimli ücretler tablosu aşağıdaki gibidir:

Yetki Belgesi Türü C2 C3 G1 G2 G3 G3* H1
5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar 81.497 102.348 106.518 105.128 106.518 108.603 106.518
5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar 71.806 89.679 93.252 92.062 93.252 95.040 93.252
10 Yıl ve DahaFazla Belge Süresi Olanlar 62.115 77.009 79.988 78.995 79.988 81.477 79.988
Yetki Belgesi Türü H2 K1 K1(Ö) K1* K3 K3* L1
5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar 105.128 102.348 102.348 107.560 105.788 108.429 40.987
5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar 92.062 89.679 89.679 94.146 92.658 94.891 40.987
10 Yıl ve DahaFazla Belge Süresi Olanlar 78.995 77.009 77.009 80.732 79.492 81.353 40.987
Yetki Belgesi Türü L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2
5 Yıl ve Daha Az Belge Süresi Olanlar 40.987 95.937 40.987 102.348 95.397 95.397 40.987
5 Yıl ile 10 Yıl Belge Süresi Olanlar 40.987 83.721 40.987 83.721 83.721 83.721 40.987
10 Yıl ve DahaFazla Belge Süresi Olanlar 40.987 72.044 40.987 77.009 72.044 72.044 40.987

İlgili Bakanlık tarafından yayınlanan Yönetmelik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-2.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği