KOSGEB Destek Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gelen yazıda,

KOSGEB tarafından TOBB’a iletilen 14.09.2022 tarih ve 140994 sayılı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı konulu yazı ekte dikkatinize sunulmuştur. KOSGEB’e gelen talepler doğrultusunda; programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe kısıtı ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvuruları için yeni istihdam
edilecek personel başına verilen destek tutarı 100 Bin TL’den 125 Bin TL’ye çıkarılmıştır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: KOSGEB Destek Programı Hk.