İşyeri Açılış Ve Kapanış Saatleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Belediyesinden Odamıza gönderilen yazıda;

Kütahya Belediyesi Encümenin 22/09/2022 tarihli ve 1358 nolu kararı ile, Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri yeniden düzenlenmiş
olup, konuya ilişkin Encümen kararı yazımız ekinde sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek : Encümen Kararı (2 sayfa)