5174 sayılı Kanun kapsamındaki Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, yargı gözetimindeki seçimler, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

2022-2026 döneminde görev yapmak üzere, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Meslek Komiteleri üyeleri, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri seçildi.

Meclis Başkanlığına Nafi Güral, 12 Ekim tarihinde kesinleşecek sonuçlara göre, Yönetim Kurulu Başkanlığına Esin Güral Argat seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılığına Harun Yurdagül, Meclis Divan Kâtip Üyeliğine Kemal Emre Olçar seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Ahmet Saner Gönül, Emin Yüce, Fatih Alkış, Melih Aslan, Mustafa Selman Hatipoğlu, Salih Çetiner Tolga Eskioğlu, Uğur Kırdar görev aldı. TOBB Genel Kurul Delegeleri Mahmut Öztaş, Ahmet Yıldırım Yazaroğlu, Semra Tozaraydın Salih Çetiner olurken, Disiplin Kurulu Üyeliğinde İsmet Özotraç Mustafa Kıratlı, Mehmet Hatipoğlu, Hüsnü Olçar, Nihat Delen, İsmet Çatık yer aldı.

Seçim için oy kullanımı öncesinde, KUTSO toplantı salonunda haziruna hitap eden Meclis Başkanı Nafi Güral şunları söyledi:
“Odamızı, kuruluşunun 100. yılına taşıyacak meclisimizin oluşumu süreçlerini oluşturma görevine layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Görevimi dikkatle tamamlamaya çalıştım.
Yeni Meclisimizde, önceki dönemden 20 üyemiz görev yaparken, bu dönemde 15 yeni üyemiz görev almaktadır. Meclis üyeliğini sadece odamıza hizmet olarak değil, insan kaynağı olarak görmemiz lazım, nitekim önceki dönemlerde meclisimizde görev yapan iki üyemiz milletvekili olarak şehrimize ve ülkemize hizmet etmişlerdir. Arzu eden üyelerimizin bu gibi görevlere talip olmaları arzu edilmektedir.
Yeni dönemde, tüm Meclis üyelerimiz, organlarımızda ve temsil edilmemiz gereken kurumlarda görev alacak, bir başka ifade ile Meclis Üyeliği dışında görevi olmayan üyemiz kalmaması hedeflenmektedir. Bugün, sondan bir önceki seçim süreçleri olan, Odamızı TOBB nezdinde Ankara’da temsil edecek Genel Kurul delegelerimizi, Yönetim Kurulumuzu, Disiplin Kurulumuzu hâkim huzurunda seçeceğiz. Özellikle Ankara’da TOBB nezdinde görev yapacak üyelerimize önemli görevler düşmektedir. Bu makamlarda halen üç delegemiz olarak bir üyemiz TSO Konsey Üyesi, bir üyemiz Komisyon Başkanı, bir üyemiz Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, görevlerini başarı ile sürdürerek, Odamızı liyakatle temsil etmişlerdir. Görev sürelerini tamamlamış olan üyelerimize teşekkür ederken, yeni dönemde TOBB nezdinde görev almaya devam etmeliyiz. Gene, bugün Yönetim Kurulumuzu seçeceğiz. Bildiğiniz gibi sadece Odamızda değil, TOBB tarihinde ilk defa bir kadın Yönetim Kurulu Başkanı adayımız var. Aday olması dahi ülke genelinde yankı buldu, seçilirse sadece KUTSO değil, Kütahya ve ülke genelinde gündem olacak, Kütahya markasının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Hâkim huzurundaki seçimler tamamlandıktan sonra, hem Odamız bünyesinde, hem de temsil edilmemiz gereken kurum ve kuruluşlardaki temsilcilerimizi Meclis olarak seçeceğiz, her Meclis üyemiz, en az bir görevi üstlenmiş olacak. Bana verilen görev gereği, aday olarak tavsiye ettiğim üyelerimizin isimlerini ihtiva eden listeyi hazırladım, sizlere takdim ediyorum. Uygun görmeniz halinde seçimimizi tamamlamış olalım.”

Haber: KUTSO Basın