ESG ve Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı Eğitimi

Sayın Üyemiz,

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), Odamıza gönderilen yazıda;

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), TED Üniversitesi’nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir.

Merkezleri bu kapsamda, 15 Ocak 2023 Pazar günü toplam 8 saat (1 gün) çevrimiçi/online ortamda “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ve Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı Eğitimi” düzenleyecektir.

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kavramı ülkemizde son dönemde yeniden gündeme geldi. Şirketler kesiminin, proje yöneticilerinin, özel/kamu sektörü yöneticilerinin ve araştırmacıların
‘oyunu temelinden değiştiren’ bu kavramı hızla irdelemesinde yarar olduğunu düşünüyoruz.

Eğitim sonunda katılımcılara Üniversite onaylı katılım belgesi verilecektir. Detaylı bilgi için https://sem.tedu.edu.tr/egitim/esg-okuryazarligi-egitimi.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği