Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamzı gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 18.02.2023 tarihli ve 47268 sayılı talimatı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve çevre illerde de yıkıcı şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Ülkemizde yaşanan en büyük afetlerden biri olmuş, bu müessir olay akabinde yaşanan olumsuzlukların ivedi olarak giderilmesi için Anayasanın 119 uncu maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre; 8/2/2023 tarihinden itibaren afet bölgesinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 9/2/2023 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır.

Olağanüstü hal ilan edilen illerimizde öncelikle arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüş ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik talepleri karşılanmaktadır. Hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar halkımızın desteği ile birlikte tüm kamu kurum ve
kuruluşlarımız tarafından yürütülmektedir. Öte yandan, meydana gelen deprem sonrasında bazı ürün ve hizmet gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları ve piyasa doğal oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştiği yönünde bilgiler alınmaktadır. Özellikle afet sonrası evini taşımak isteyen vatandaşlarımızdan bazı hizmet sağlayıcılarca normal fiyatların çok üzerinde bedel talep edildiği öğrenilmiştir. Bu şekildeki fiyat artışı ve benzeri piyasa hareketlerinin vatandaşlarımızı mağdur ettiği, afet bölgesinde kamu düzeni ve güvenliği açısından da bir tehdit oluşturulabileceği değerlendirilmiş olup ortaya çıkan haksız fiyat artışları karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için tedbir alınması büyük önem arz etmektedir.
Bu itibarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması, ülkemizin ekonomik düzeninin, kamu güvenliğinin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla faaliyette bulunan oda temsilcileri ve
sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda; 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedelinin; yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere OHAL Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince ilgi yazıda belirtilen tarifeler üzerinden aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına;

-Şehir içi (25 km dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000 TL olduğu,
-İl sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL olduğu,
-Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL’ ye, azami ilave olarak (25 km’ yi aşan kısmı için)km başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör  bedeli ile 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve 1.000 TL şoför ücreti eklenerek hesaplandığı,
-Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10 uncu kata kadar azami asansör kiralama bedelinin 1.000 TL olarak, üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alındığı,

şeklinde belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, bahsi geçen fiyat tarifesikoşullarına göre eşya taşıma fiyatlarının %15 aşağı yada yukarı esnetilebilecek şekilde uygulanması ve belirlenen fiyat tarifelerine uyulmamasının tespiti halinde, konunun haksız fiyat yönünden değerlendirilmek üzere İl Müdürlüğümüze (Ticaret İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği