Kütahya Gümrük Müdürü Şenel Küçük, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette, tanışma yapılarak çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kütahya’nın coğrafi konum avantajları, seramik kümelenmesinin katkıları, artan ihracat oranları, enerji maliyetleri, katma değeri yüksek üretimlere geçilmesi, ihracatın artırılması, Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün hizmet ve işlem hacminin genişletilerek daha aktif ve verimli olmasının sağlanması gibi konularda görüşler dile getirilerek, iş birliği yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, üyelerden ve paydaşlardan gelen önerilerin, TOBB ve Bakanlıklar başta olmak üzere, yetkili makamlara iletilerek takip edildiğini, Kütahya Gümrük Müdürlüğü ile iş birliğinin de önemli olduğunu belirtti.

Kütahya’da kargo gümrük müdürlüğünün bulunmaması nedeniyle başka illerden ihracat yapmak durumunda kalan işletmeler olduğundan bahisle, Bakanlık onayıyla yetkilendirilmiş kargo gümrük firmalarının Kütahya’da hizmet vermesinin kolaylaştırıcı olacağı vurgulandı.

Yapılan görüşmede, gümrük işlemlerindeki mevzuat ve uygulamalar hakkında işletmelerin bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesine karar verilerek, ihracatta yaşanan sorunların, taleplerin ve çözümlerin, ildeki işletmeler yararına, Kütahya Gümrük Müdürlüğü için ihtiyaç duyulan iyileştirme önerilerinin, yetkili makamlara ve KUTSO Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığına yapılacak ziyarette iletilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Haber: KUTSO Basın