2023 Nisan Ayı Mısır Satış Esasları Duyurusu

 

Kuruluşumuz stoklarında bulunan mısırlar 01 Nisan 2023 tarihinden itibaren ekte yer alan fiyatlarla kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et ve yumurta), yem fabrikalarına ve büyükbaş
(24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara peşin bedel mukabilinde satışa açılmış olup, 2023 yılı Nisan ayı mısır satışına ait “2023 Nisan Ayı Mısır Satış Esasları” başlıklı satış duyurusu ve ekleri yazımız ekinde gönderilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Müdürlüğünüz/Başkanlığınınız/Borsanız/Odanız üyelerine, faaliyet gösteren ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli duyurunun yapılması hususunda;