7440 SAYILI KANUN İLE BORÇ YAPILANDIRMA UYGULAMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;

2022 yılı ve öncesi dönemlere ait, ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş oda aidat borçları için, tüm gecikme zamlarının silinmesi ve kalan anapara borçlarını da peşin olarak yada en fazla 9 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanmıştır.

Önemli bir menfaat sağlayan bu yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen üyelerimiz, en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar;

  1. a)      Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi (peşin / taksitli) doldurarak Odamıza müracaat etmeleri,
  2. b)      https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkinden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılandırmada peşin ödeme seçeneğini talep eden üyelerimiz, 30 Haziran 2023 tarihine kadar, taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimiz birinci taksitlerini 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalanını ise aylık taksitler hâlinde ödeyebileceklerdir.

İlk taksitin süresinde ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, Kanun gereği yapılandırma iptal edilerek, ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

Üyelerimizin bu fırsattan yararlanabilmeleri için, 31 MAYIS 2023 tarihine kadar, odamıza başvuru yapmaları gerektiğini, önemle duyururuz.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI