Ulusal Meslek Standartlarının Güncellenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden yazıda,

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252/3 maddesi gereğince, Kültür, Sanat ve Tasarım sektöründe hazırlanan ve https://link.myk.gov.tr/guncelleme/?file=Medya%2C+%C4%B0leti%C5%9Fim+ve+Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1k%5CUMS linkinden ulaşabileceğiniz, Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 3), Serigrafi Baskı Operatörü (Seviye 3), Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3), Sürekli Form Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3), Flekso Baskı Operatörü (Seviye 3), Flekso Baskı Operatörü (Seviye 4), Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü (Seviye 4), Flekso Kalıp Operatörü (Seviye 4), Flekso Baskı Birim Sorumlusu (Seviye 5), Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu (Seviye 5), Kitap Editörü (Seviye 6), Lektör (Seviye 6) Ulusal Meslek Standartlarının görüşe sunulduğu bildirilmektedir.

Güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere, bahse konu ulusal meslek standartlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, 25.05.2023 tarihine kadar ekli form aracılığıyla odamıza (kaan@kutso.org.tr)  iletilmesi hususunda yardımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Güncelleme Formu